Dům pro dvě generace

Morální životnost rodinného domu je v dnešní době zhruba 20 let. Vyplývá z potřeb a změn v lidském životě a dá se zjednodušit zhruba do 3 období - dětství (mládí) /dospělost / stáří. V těchto etapách má člověk odlišné požadavky na život a bydlení by je mělo umět zohlednit.

 V tomto případě jsem musel spojit potřeby na bydlení pro dvě generace a to v poměrně stísněných podmínkách řadové parcely. S maminkou a její dcerou s rodinou jsme hledali optimum mezi společným soužitím a zachováním vlastního soukromí. Úzká a dlouhá dispozice domu nám řešení nijak neulehčila.

Do hry vstoupila také podmínka  dodržení uliční čáry a zachování charakteru okolní zástavby. Výsledkem bylo výrazově kubické řešení za podpory barevného kontrastu, které mj. vyplývalo z potřeby větší obytné plochy v patře, kde bude bydlet mladá rodina. Maminka bude užívat menšího království v části přízemí. Společná terasa za domem částečně krytá přesahem domu v patře je potom jako stvořená pro společný „čaj o páté“ ...

Ing. arch. Petr Vala