Zkrácený profesní ŽIVOTOPIS:

Ing.arch. Petr Vala

Narozen: 19.6.1968 v Brně

Vzdělání:

1981 - 1985 Střední průmyslová škola stavební v Brně

1986 - 1991 Fakulta architektury VUT Brno

 od  r. 2002  Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT

  

Praxe:          

Po škole-od roku 1991 spoluzakladatel a jednatel společnosti Avanta – původně projekční kanceláře, která postupem času rozšířila svoji činnost o montáže vybraných stavebních prvků a posléze o celkové realizace staveb s postupným příklonem k dřevostavbám.

Od roku 2003 jediný společník a jednatel spol. Avanta Systeme – specializované na projekci, vývoj a realizace staveb na bázi dřevěných sendvičových konstrukcí.

 Od roku 2006 místopředseda Asociace dodavatelů montovaných domů. Od roku 2011 předseda Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD).

 Od roku 2013 místopředseda ADMD.

 Iniciátor vzniku Dokumentu národní kvality (DNK) – jako povinné certifikace pro členy ADMD. DNK je mimo jiné jediný systém řízení kvality, který certifikuje staveništní montáž dřevostaveb.

 

Profesní zaměření:

Po škole zkušenosti s projektováním a realizací konstrukcí zděných, betonových i ocelových.

Posledních 17 let orientace na dřevostavby, případně kompozitní stavby s převahou dřevěných sendvičových konstrukcí z pozice projektování i realizace. Snaha o jejich vylepšování, rozvoj a popularizaci.

 Důraz na pochopení potřeb zadavatele a teprve poté modelování hmoty objektu.

 Snaha o hledání optima mezi formou a funkcí stavebních konstrukcí.

 V posledních letech výzkum, vývoj a aplikace spojení primárně dřevěných konstrukcí s betonovými a ocelovými ve prospěch celku v tzv. kompozitních stavbách

 Spolupráce s vysokými školami VUT Brno, ČVUT Praha, MZLU Brno

Do současnosti více jak 300 realizovaných projektů z oblasti bytové výstavby i průmyslových staveb.